Ngan hang BIDV du kien chia co tuc bang co phieu voi ty le 25,77% hinh anh 1Gaio dịch tại BIDV. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV-Mã: BID) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, BIDV trình cổ đông phương án phát hành tối đa gần 1,037 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 25,77%. Thời gian phát hành là trong năm 2021-2022.

Thời điểm chốt danh sách sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phát hành.

[BIDV duy trì ổn định, thiết thực hỗ trợ khách hàng ứng phó đại dịch]

Sau phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng thêm 10.365 tỷ đồng lên hơn 50.585 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của ngân hàng là hơn 40.220 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn ngành sau Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng-VPBank (44.455 tỷ đồng) và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-VietinBank (48.058 tỷ đồng).

Với số vốn điều lệ tăng thêm, BIDV dự kiến dùng để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ.

Tại đại hội cổ đông thường niên hồi vừa qua, cổ đông BIDV đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tương đương tăng 20,6%). Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phiếu mới (tỷ lệ 8,5%) theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Như vậy, tại đợt lấy ý kiến cổ đông lần này, tỷ lệ chia cổ tức đã được điều chỉnh từ 12,2% lên 25,77%. Thời gian lấy ý kiến cổ đông là từ ngày 24/11 đến ngày 4/12.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BID tăng khá tốt từ đầu tháng 11 đến nay. Chốt phiên ngày 25/11, thị giá dừng ở mức 45.350 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 182.400 tỷ đồng./.

Thúy Hà (Vietnam+)