Ngân hàng Chính sách triển khai đào tạo sử dụng hệ thống ngân hàng lõi (corebanking) mới. (Nguồn: Ngân hàng Chính sách)

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa vinh dự là một trong 3 ngân hàng trên thế giới được Công ty nghiên cứu và tư vấn cho ngành công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu (Celent) trao giải “Mô hình ngân hàng chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin thành công 2015” nhờ những sáng kiến trong chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống ngân hàng lõi (corebanking).

Nhằm hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chọn công nghệ lõi Intellect (nền tảng Core Banking) để quản lý có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và giám sát các hoạt động trải rộng khắp đất nước. Công nghệ lõi được triển khai tại một trung tâm dữ liệu tập trung và cho phép toàn bộ 692 phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên toàn quốc truy cập. Mô hình chia sẻ dữ liệu này đã giúp giảm đáng kể tổng chi phí quản lý hệ thống thông tin.

Điểm quan trọng nhất của giải pháp Core Banking tại Ngân hàng Chính sách là hệ thống ngoại tuyến (offline), một ứng dụng trên máy tính xách tay có thể truy cập thông qua trình duyệt và có chức năng tương đương với một nền tảng ứng dụng cho nhân viên giao dịch, cho phép Ngân hàng Chính sách hỗ trợ hoạt động tại khoảng 11.000 điểm giao dịch xã và giúp ngân hàng quản lý hơn 9,3 triệu khách hàng, hơn 9,2 triệu tài khoản và gần 9 triệu khoản vay. Công nghệ lõi còn hỗ trợ cung cấp hàng loạt báo cáo thông tin theo yêu cầu, giúp ngân hàng quản lý được hoạt động trên quy mô lớn và rải rác.

Ngoài ra, một khía cạnh độc đáo khác của nền tảng công nghệ thông tin mới tại Ngân hàng Chính sách là việc tự động lập lịch đến hạn cho vay dựa trên lịch giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách tại một địa phương cụ thể, thuận tiện cho khách hàng trả nợ và ngân hàng thu nợ. Máy tính xách tay sử dụng trong giao dịch xã được đồng bộ với hệ thống máy chủ dựa trên lịch giao dịch xã cố định.

Ông James O’Neill, chuyên gia phân tích cao cấp tại Celent nhấn mạnh: “Công nghệ do Ngân hàng Chính sách triển khai đã đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng trước đây chưa được tiếp cận đến các dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn của Việt Nam. Khả năng thực hiện các giao dịch ngoại tuyến qua máy tính xách tay của nền tảng ngân hàng lõi Intellect chính là chìa khóa để phát triển các dịch vụ tài chính vi mô của Ngân hàng Chính sách tại các vùng nông thôn.”

Ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng nhận được giải thưởng toàn cầu từ Celent cho sáng kiến của Ngân hàng Chính sách về chuyển đổi sang hệ thống Core banking. Là ngân hàng hoạt động vì mục tiêu góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, chúng tôi cần một giải pháp ngân hàng lõi tập trung, mạnh mẽ và có khả năng mở rộng để phát huy tín dụng chính sách và tài chính vi mô ở Việt Nam. Giải pháp Intellect sẽ giúp chúng tôi đi đúng tiến trình chuyển đổi theo hướng hoạt động hiệu quả và tự vững về tài chính.”