Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1875/QĐ-TTg đồng ý bổ sung tăng thêm chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng vốn cho vay hộ nghèo, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn năm 2008 của Ngân hàng Chính sách xã hội là 500 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2008 của Ngân hàng Chính sách xã hội là 9.600 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng đồng ý Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức huy động vốn trên thị trường để bảo đảm nguồn cho vay tăng thêm so với chỉ tiêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)