Thứ Tư, Tháng Chín 27/09/2017

Ngân hàng "chơi trội" khi sử dụng robot để tư vấn cho khách hàng

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Một ngân hàng ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo để thu hút khách hàng.