Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/11, có công văn gửi Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối về việc ổn định thị trường ngoại hối.

Theo đó, để bình ổn thị trường ngoại hối trong nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ từ âm 5% trở xuống gửi hồ sơ để Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ hỗ trợ, ưu tiên những mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất.

Đối với các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước về biên độ tỷ giá khi mua bán ngoại tệ.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm; chánh Thanh tra cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành quy định nêu trên và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Văn bản cũng nêu rõ các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nên phản ánh kịp thời các hiện tượng mua bán USD vượt mức tỷ giá trần quy định về đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)