Nhằm giúp Lào hội nhập nhanh và thuận lợi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm nay, Ngân hàng Lào-Việt, liên doanh hợp tác giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Lào Đại chúng (BCEL) vừa ký hợp đồng tài trợ tín dụng với Công ty cầu đường Duongdi của Lào để nâng cấp đường số 16.

Theo hợp đồng ký kết, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt sẽ cấp khoản tín dụng 20 triệu USD để Công ty Duongdi xây dựng và nâng cấp đường số 16, dài 42,8km từ 2 làn lên 4-6 làn, đây là dự án được đánh giá là rất quan trọng, phục vụ cho Lào gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm nay.

Đường 16 nối từ điểm cuối cầu bắc qua sông Mekong phía bản Khannheng, tới khu cửa khẩu quốc tế Vangtau, huyện Khonthong, tỉnh Champasac, Nam Lào. Đây là tuyến đường chiến lược quan trọng nối liền tỉnh Champasac của Lào với tỉnh Ubonthani của Thái Lan.

Ngoài ra, việc xây dựng và nâng cấp đường số 16 cũng góp phần quan trọng trong việc kết nối với các nước láng giềng của Lào như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và các nước khác trong Tiểu vùng sông Mekong./.