Ngày 29/05, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng (BCEL) đã thống nhất tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LVB) lên mức 70 triệu USD, kể từ tháng 06/2012.

Với việc tăng vốn điều lệ lên 70 triệu USD, LVB sẽ trở thành Ngân hàng đứng thứ hai về quy mô vốn điều lệ tại Lào, chỉ sau BCEL. Số vốn tăng thêm sẽ được LVB tập trung sử dụng cho việc tăng quy mô và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Lào.

Việc tăng vốn điều lệ LVB sẽ góp phần tăng năng lực tài chính để tiến tới đáp ứng các chuẩn mực về an toàn vốn theo thông lệ quốc tế, đồng thời giúp LVB nhanh chóng mở rộng mạng lưới, quy mô hoạt động kinh doanh.

Sau khi được tăng vốn điều lệ, LVB sẽ tập trung cho các hoạt động tại Lào với việc nghiên cứu, mở rộng mạng lưới tại một số địa bàn kinh tế trọng điểm của Lào, đánh giá phân loại đối tượng khách hàng để xây dựng chính sách phù hợp, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống CoreBanking mới với các tiện ích ngân hàng hiện đại, tập trung cho vay các dự án Việt Nam đầu tư sang Lào và các doanh nghiệp Lào hoạt động có hiệu quả...

Hiện nay nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào vẫn rất lớn. Tính đến hết quý 1/2012, Việt Nam có 213 dự án với tổng vốn đầu tư 3,46 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Một số dự án lớn đang và sắp triển khai, có nhu cầu vốn lớn cần giải ngân ngay trong năm 2012 như các dự án của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (410 triệu USD), Tập đoàn Hóa chất (450 triệu USD), Tập đoàn Hòa Phát (150 triệu USD), BIM Group (70 triệu USD), An Phú (45 triệu USD) ...

Với vai trò là ngân hàng hàng đầu trong việc tài trợ các dự án đầu tư của Việt Nam sang Lào, việc tăng vốn sẽ giúp LVB đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu về vốn cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, qua đó góp phần gia tăng mối quan hệ kinh tế giữa hai nước./.

Viết Ý (TTXVN)