Thống đốc Lê Minh Hưng và Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm 3 Vụ trưởng. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1768/QĐ-NHNN điều động và bổ nhiệm ông Tô Huy Vũ, Vụ trưởng Vụ Dự báo Dự báo thống kê giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ ông Tô Huy Vũ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1769/QĐ-NHNN điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo Dự báo thống kê thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Long là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

[Thống đốc giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội]

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-NHNN ngày 21/8/2017 tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Thanh Hà là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và phẩm chất đạo đức của các Vụ trưởng mới được bổ nhiệm, Thống đốc Lê Minh Hưng tin tưởng ông Tô Huy Vũ, ông Nguyễn Đức Long và ông Phạm Thanh Hà cùng với tập thể cán bộ Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê, Vụ Chính sách tiền tệ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích cao trong thời gian tới.

Đây là những Vụ có vai trò tham mưu quan trọng cho Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trong công tác chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng./.