Khách hàng giao dịch tại NCB. (Nguồn: NCB)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 2250/NHNN-TD về việc cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông-Xuân năm 2014-2015.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) được thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông-Xuân năm 2014-2015.

Theo văn bản này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc, gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1 trong vụ Đông-Xuân 2014-2015.

Việc cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Lãi suất cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm.

Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 1/3 vừa qua đến hết ngày 15/4 tới. Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 6 tháng (đến hết ngày 31/8 tới), thời gian được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa là 4 tháng (đến hết ngày 30/6 tới).

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trước đó, tại các Văn bản số 1133/NHNN-TD, 1230/NHNN-TD, NHNN đã chấp thuận cho 19 ngân hàng thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân năm 2014-2015./.