Giao dịch tại SHB. (Nguồn: SHB)

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), tính đến 29/9, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường I đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.

Đặc biệt, với các biện pháp tích cực, SHB cũng đã tiến hành thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu, chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ xấu 2,25% (dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước).

Cũng trong 9 tháng qua, tổng dư nợ toàn ngân hàng đạt hơn 147.340 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2015. SHB đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tổng dự phòng gần 2.600 tỷ đồng.

Hoạt động tăng trưởng tín dụng của SHB tiếp tục ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng hệ thống mạng lưới và sự hiện diện của SHB ra thị trường quốc tế, ngân hàng đã khai trương hoạt động 2 ngân hàng 100% tại Lào (1/2016) và tại Campuchia (9/2016).

Việc SHB nhận sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex Vietel (VVF) cũng đang là vấn đề được các cổ đông, khách hàng và nhà đầu tư hết sức quan tâm bởi mục tiêu, chiến lược dài hạn của SHB là trở thành tập đoàn bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.

Giữa tháng Chín, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc SHB nhận sáp nhập VVF và thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Dự kiến sau khi được chấp thuận chính thức từ Ngân hàng Nhà nước trong quý Tư, SHB sẽ hoàn thiện các thủ tục để chính thức thành lập Công ty tài chính tiêu dùng 100% vốn của SHB, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Sáp nhập VFF mở ra cơ hội to lớn cho SHB trong mảng tín dụng tiêu dùng với mạng lưới khách hàng lớn rộng từ thị trường hơn 90 triệu dân đầy tiềm năng của Việt Nam./.