Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (ngày 19/10) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12. Để làm rõ hơn các điểm mới trong Nghị định, Tổng cục Thuế đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin và giải đáp các nội dung trong Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Hợp tác với ngân hàng về quản lý thuế

Đại điện Tổng cục Thuế nêu ra nột số điểm mới đáng chú ý, cụ thể điều 30 của Nghị định quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế, bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở-đóng tài khoản.

Theo đó, việc cung cấp thông tin về tài khoản sẽ thực hiện lần đầu (trong thời gian 90 ngày) kể từ ngày 5/12 và cập nhật hàng tháng (trong 10 ngày) của tháng kế tiếp.

Ngoài ra, các ngân hàng hàng thương mại cũng cung cấp thông tin giao dịch, số dư tài khoản và số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Thêm vào đó, ngân hàng thương mại cũng có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế và khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết mục đích của nội dung trên nhằm giúp cơ quan Thuế có thể phối hợp chặt chẽ với ngân hàng để chống thất thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Nghị định được thực thi sẽ là chế tài giúp cơ quan Nhà nước quản lý, thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Tạm nộp thuế TNDN 3 quý không được thấp hơn 75%

Một điểm mới khác, điều 8 của Nghị định số 126 sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý: Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Ông Minh cho biết thêm trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm sẽ phải nộp tiền chậm nộp, tính trên số thuế nộp thiếu (kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước).

Về phân bổ nghĩa vụ thuế, Nghị định quy định khai thuế trong trường hợp người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

“Tuy nhiên, Nghị định số 126 có quy định nội dung khai thuế này sẽ được thực hiện cho năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực thi hành,” ông Minh chia sẻ.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu:

Cá nhân không trực tiếp khai thuế

Cụ thể, Điều 7 của Nghị định nêu rõ trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, thì cá nhân không trực tiếp khai thuế. Theo đó, tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh.

Với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với các hộ kinh doanh có ngành nghề đang hoạt động cùng với ngành nghề hợp tác, thì tổ chức và hộ kinh doanh tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định.

Riêng với trường hợp khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết đã Nghị định mới cũng quy định rõ: Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Như vậy, Nghị định số 126 quy định chỉ thay đổi chủ thể khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn). Cụ thể thay vì cá nhân tự khai thì quy định tổ chức có trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán hoặc ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn.

Trước đó, ngày 27/9/2019, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 137/TTr-BTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách Nhà nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về giải pháp cơ cấu lại nguồn thu Ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở phê duyệt của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/2/2020 để tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án từ năm 2020 đến năm 2025, bao gồm xây dựng các Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế, quy trình đăng ký thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh tế số…, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hóa đơn, chứng từ cũng như giải pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế, chống chuyển lợi nhuận, ngăn ngừa trốn, tránh thuế…/.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)