Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã CTG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên qua kiểm toán năm 2018 với việc ghi nhận mua lại toàn bộ nợ xấu từ Công ty quản lý tìa sản của các tổ chức tín dụng (VAMC).

[Phó Thủ tướng: Không được để mất đà trong xử lý nợ xấu]

Theo đó, tính đến ngày 30/6, VietinBank không còn nắm giữ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành và chính thức gia nhập danh sách những nhà băng không còn nợ xấu tại VAMC bao gồm: Vietcombank, Techcombank, MB, ACB và mới nhất là VIB.

Trước đó, cuối năm 2017, ngân hàng này vẫn còn 2.472 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt tại VAMC, trong đó trích lập dự phòng 1.891 tỷ đồng.

Cuối tháng Sáu, tổng nợ xấu tại VietinBank là 11.227 tỷ đồng, tăng 9,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 59% lên 1.976 tỷ đồng, nợ nhóm 4 giảm 63% xuống còn 950 tỷ đồng, nợ nhóm 5 tăng 59% lên 8.302 tỷ đồng.

Nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn chiếm 74% nợ xấu tại VietinBank. Tỷ lệ nợ xấu tại nhà băng tăng nhẹ từ 1,14% cuối năm 2017 lên mức 1,29% vào cuối tháng 6/2018.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của VietinBank đã xấp xỷ 1,14 triệu tỷ đồng, trong đó, dư nợ tín dụng đạt 867.566 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm.

Giá trị tài sản thế chấp cho các khoản vay của VietinBank được kiểm toán xác định là 1,74 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng giá trị bất động sản sử dụng làm tài sản thế chấp là 0,96 triệu tỷ đồng./.