Tổng công ty Đường sắt yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các hạng mục thi công dự án lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt giai đoạn II (2009 - 2010) theo Quyết định 1.856 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các đơn vị trong Tổng công ty sẽ tiến hành cắm cọc mốc chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt; sửa chữa cải tạo 13km hàng rào ngăn cách giữa đường sắt và đường bộ; triển khai dự án xây dựng hệ thống đảm bảo hành lang an toàn giao thông giữa đường và đường bộ; hoàn thiện công tác thẩm tra, công tác đấu thầu tư vấn lập dự án lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đối với công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường sắt thuộc 5 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc giai đoạn 1 sẽ sớm trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tổng mức đầu tư dự án thành phần.

Còn đối với các tiểu dự án của dự án “Lập lại trật tự hành lang an toàn  trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1.856 sẽ được đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án xong trước quý IV/2009 để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành ứng vốn năm nay và bố trí vốn năm 2010.

Theo Tổng công ty  đường sắt, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định mốc giới hành lang đường sắt để phục vụ công tác lập dự toán đền bù và tổ chức giải toả vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Riêng đối với dự án xây dựng hệ thống đảm bảo hành lang an toàn giữa đường sắt - đường bộ dự kiến tiến độ hoàn thành trước 31/12/2009, sẽ giải ngân 30 tỷ đồng.

Trong năm nay, Tổng công ty  phấn đấu sẽ giải ngân tổng dự án đạt hơn 49 tỷ đồng nếu được Bộ bố trí đủ vốn.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt hơn 4.170 tỷ đồng và được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn I được thực hiện trong năm 2008 có kinh phí gần 120 tỷ đồng; giai đoạn II thực hiện từ năm 2009 - 2010 với kinh phí gần 1.800 tỷ đồng; giai đoạn III từ năm 2011 - 2020 với kinh phí gần 2.270 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)