Nganh Noi vu: Tinh gian bien che vuot cac muc tieu da de ra hinh anh 1Tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2020 đều vượt so với các chỉ tiêu đề ra. (Ảnh minh họa: TTXVN))

Chính sách tinh giản biên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng. Bộ máy hành chính và sự nghiệp cũng đã được sắp xếp theo hướng  tinh gọn.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 30/12.

Tinh giản hơn 242.700 biên chế

Thành công nổi bật của ngành nội vụ trong giai đoạn 2016-2020 là toàn ngành đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết bộ máy tại các bộ, ngành trung ương giảm 12 vụ và tương đương; cục và tương đương tăng 7 tổ chức; tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức (không tính Bộ Công và Bộ Quốc phòng).

Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn (sở ngành) giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; tổ chức hành chính khác thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh giảm 12. Ở cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng dân tộc.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (giảm 7,33%).

Đặc biệt, việc tinh giản biên chế đều vượt so với các mục tiêu đã đề ra. Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng...

Theo Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay là 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015).

Nganh Noi vu: Tinh gian bien che vuot cac muc tieu da de ra hinh anh 2

Trong giai đoạn năm 2015-2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người. Số tinh giản biên chế gồm 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở trung ương và 62.253 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Trong số này, 54.899 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 12.172 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, giai đoạn 2016-2020, công tác tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao, đảm bảo yêu cầu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, vượt mục tiêu đề ra.

Xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành nội vụ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, từ đó cụ thể hóa bằng chương trình công tác, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngành nội vụ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiều nội dung, bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận những thành quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và sự nghiệp có nhiều tiến bộ của ngành nội vụ. Theo đó, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương góp phần thúc đẩy tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp trong việc quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

[TP.HCM: Tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh phân cấp ủy quyền]

“Thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (đạt 10,01% đối với biên chế công chức, 11,98% biên chế sự nghiệp, 12,49% cán bộ, công chức cấp xã),” Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố của ngành nội vụ cũng có bước đột phá quan trọng. Trong 2 năm 2019-2020, toàn ngành nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền tiến hành sáp nhập cấp huyện, cấp xã ở 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, giảm được 08 huyện; 557 xã, đồng thời giảm được 38.369 thôn, tổ dân phố so với thời điểm năm 2015.

Nganh Noi vu: Tinh gian bien che vuot cac muc tieu da de ra hinh anh 3(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Đây là kết quả có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, là cơ sở để các địa phương tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, ngành nội vụ cũng tham mưu Chính phủ hoàn thành việc giải quyết dứt điểm các vấn đề địa giới hành chính chưa thống nhất giữa các địa phương do lịch sử để lại.”

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị toàn ngành nội vụ phải thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận khách về một số hạn chế để khắc phục và đề ra những giải pháp cụ thể, khả thi, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, với tinh thần cầu vì mục tiêu xây dựng nền hành chính tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Trong năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 12 nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Nội vụ sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, bộ sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.../.

Hồng Kiều (Vietnam+)