Trong hai ngày 12-13/8, Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Đại hội Đại biểu đảng bộ lần thứ 23.

Trong nhiệm kỳ năm 2005-2010, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, khối lượng công việc lớn nhưng ngành tòa án nói chung và các đơn vị trực thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả, vượt chỉ tiêu chuyên môn.

Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy.

Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành tòa án nhân dân chuyển từ việc học tập sang việc làm theo về cơ bản đã đạt được mục đích, yêu cầu của cuộc vận động. Nhận thức chính trị và việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, công chức ngành tòa án nhân dân có chuyển biến tích cực.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã được, phương hướng hoạt động của Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục coi trọng công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, đặc biệt là công tác xét xử các loại vụ án theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Ngành phấn đấu nâng cao chất lượng công tác xét xử, đảm bảo xét xử đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án oan, sai; kiện toàn bộ máy thường trực Đảng ủy, lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong cơ quan.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao khóa 23, bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào nội dung sửa đổi Điều lệ Đảng, dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)