Chân dung ông Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sinh sau ngày Quốc khánh năm 1945, không được tận mắt chứng kiến cảnh cờ hoa rực trời ngày Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng ký ức về những ngày chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc vẫn hằn sâu trong ông, Viện trưởng Viện Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long Nguyễn Viết Chức.

Ông tâm sự về những ngày đất nước đói kém, cầm củ khoai mặc chiếc áo vá mà đi học mà lớn lên. Những ngày đất nước đổi mới, cuộc sống đổi thay và mọi thứ xung quanh chuyển biến đến chóng mặt.

Xuất thân là một giảng viên, một nhà nghiên cứu văn hóa, ông đã dành hết cả cuộc đời với một tâm niệm đau đáu, làm sao để lưu giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa Thăng Long nói riêng. Ông lần lượt giữ nhiều chức vụ như Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội rồi Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long, đại biểu quốc hội khóa 11.

Dù ở cương vị nào, ông cũng làm tròn nhiệm vụ của một nhà nghiên cứu văn hóa và luôn quan tâm lo cho thế hệ trẻ, những người sẽ giữ trọng trách lưu giữ và bảo tồn văn hóa tương lai.

Ông cho rằng Cách mạng là một quá trình liên tục. Thế hệ trẻ phải có trách nhiệm học hỏi, phấn đấu, tiếp nhận những tinh hoa để đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ từng dặn.