Ngay 8/10, MSB chot danh sach co dong de tra co tuc ty le 30% hinh anh 1Giao dịch tại MSB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng chia cổ tức lũy kế đến cuối năm 2020 với tỷ lệ 30%.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu là ngày 8/10. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10.

Vào đầu tháng Chín, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của MSB lên 15.275 tỷ đồng từ mức 11.750 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận để lại hơn 4.775 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/9/20201 cũng ra văn bản thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ngân hàng.

[Cổ phiếu “vua” có còn hấp dẫn trong những tháng cuối năm]

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được MSB sử dụng để đầu tư vào các dự án chiến lược, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2021-2023 đồng thời giúp ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, quản trị rủi ro cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III.

Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 được Đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 3/2021 thông qua với tỷ lệ dự tính trên 15%.

Cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức giá 28.550 đồng vào ngày 15/9, tăng 52% từ đầu năm và đạt đỉnh giá 31.500 đồng/cổ phiếu ngày 16/8.

Trong những năm gần đây, chất lượng nguồn vốn, tài sản của MSB liên tục được cải thiện và đảm bảo các hệ số an toàn vốn đáp ứng chuẩn quốc tế Basel III và Ngân hàng Nhà nước. Sau sáu tháng đầu năm, quy mô tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,64% so với cuối năm 2020, đạt hơn 183.000 tỷ đồng. Các chỉ số an toàn vốn (CAR), nợ khó đòi (NPL), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lần lượt là 11,64%; 1,6%; 21,77% luôn tốt hơn chuẩn quy định của cơ quan quản lý./.

Thúy Hà (Vietnam+)