Thứ Tư, Tháng Mười Hai 12/12/2018

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội...