Trang bìa sách về "Ngày Nước thế giới - nước và việc làm"

Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa xuất bản cuốn sách "Ngày Nước thế giới - nước và việc làm," nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước nhân kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3).

Ngày Nước thế giới năm 2016 có chủ đề là “Nước và Việc làm” nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng đến đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Theo đó, sách tập trung vào một số thông điệp tuyên truyền của Ngày Nước thế giới 2016 như: Nguồn nước được cải thiện, công việc sẽ tốt đẹp hơn; có khoảng 1,5 tỷ người đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nước và hầu hết các công việc đều phụ thuộc vào nước.

Hiện nay, khoảng 90% việc làm trong ngành nông nghiệp, 30% việc làm trong ngành công nghiệp và 10% việc làm trong các ngành dịch vụ là phụ thuộc rất nhiều vào nước. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nước của mỗi việc làm ở các ngành khác nhau lại không giống nhau.

Trong khi đó, khai thác nước ngọt trên toàn thế giới đang tăng lên khoảng 1% mỗi năm kể từ năm 1980, chủ yếu do nhu cầu ngày càng tăng ở các nước đang phát triển. Ước tính có khoảng 663 triệu người hiện vẫn chưa tiếp cận được với nguồn nước uống được cải thiện.

Đăc biệt, sách đề cập đến tầm quan trọng của nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày diễn biến phức tạp và hạn hán khốc liệt hơn. Đó là, “nuôi sống hơn 7 tỷ người không phải là một việc dễ dàng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, vai trò của những người nông dân biết sử dụng nguồn nước một cách thông minh sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.”./.

Dưới đây là một số thông điệp của cuốn sách "Ngày Nước thế giới - nước và việc làm":

Chương trình nghị sự nước đến 2030

1,5 tỷ người đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến nước

Cứ mỗi giờ, lại có khoảng 38 người chết bởi các bệnh liên quan đến nguồn nước

Sử dụng nguồn nước một cách thông minh sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

Nguồn nước được cải thiện, công việc sẽ tốt đẹp hơn

Một tỷ người làm việc trong ngành nông–lâm-ngư nghiệp