Tỉnh Nghệ An đã đầu tư 19,2 tỷ đồng để phát triển kinh tế-xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.

Hiện ngành nghề chính được tỉnh tập trung ưu tiên đầu tư tại các xã này là nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản, phát triển diêm nghiệp và làm du lịch. Riêng nuôi trồng thủy sản, tỉnh chủ trương chuyển các vùng đất hoang hóa, đất làm muối, đất cát và đất sản xuất khác kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và không bó hẹp trong việc nuôi tôm, cá như trước mà chuyển sang nuôi cua, ngao, là những đối tượng nuôi đang cho hiệu quả kinh tế cao.

Đối với những hộ nghèo, thiếu vốn, kỹ thuật sản xuất, tỉnh chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật phát triển sản xuất và sẽ tập trung xây dựng tại mỗi xã từ 1 đến 2 mô hình điểm trong phát triển kinh tế.

Một phần của nguồn vốn trên cũng được tỉnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở như đường giao thông, trạm y tế, trường học, kênh dẫn nước.

Nghệ An có 8 xã bãi ngang ven biển nằm trong diện đặc biệt khó khăn là Quỳnh Lộc, Quỳnh Thọ và Quỳnh Liên thuộc huyện Quỳnh Lưu; Diễn Bích, Diễn Trung và Diễn Vạn thuộc huyện Diễn Châu; Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc và Nghi Tân ở thị xã Cửa Lò. Đây là những xã có điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng kém; phong tục tập quán sản xuất, sinh hoạt còn lạc hậu.

Trước đây, tỉnh đã xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế tại các xã này nhưng chưa thành công vì các mô hình đưa ra không phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và tập quán sản xuất tại địa phương và cơ chế hỗ trợ vốn, giống trong sản xuất còn bất cập./.

(TTXVN/Vietnam+)