Nghe An: Kien quyet thu hoi cac du an dau tu cham thuc hien hinh anh 1Từ năm 2013 tỉnh Nghệ An đã khai trương trang tin xúc tiến đầu tư bằng 4 thứ tiếng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Tỉnh Nghệ An đang tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư; trong đó, có những dự án đầu tư lớn với tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Địa phương kiên quyết thu hồi một số dự án đầu tư không thực hiện hoặc chậm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Địa phương đã tiến hành thu hồi 10 dự án, với tổng mức đầu tư 8.630 tỷ đồng. Trong đó có các Dự án chăn nuôi bò thịt và bò giống của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển nông nghiệp và chế biến APC Nghệ An (tổng mức đầu tư 3.021 tỷ đồng); Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Công nghệ môi trường Tiến Thịnh (1.000 tỷ đồng); Dự án Khu công viên nghĩa trang Lam Thành An Lạc Viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lam Thành An Lạc Viên (400 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu D, Khu công nghiệp Nam Cấm của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (2.500 tỷ đồng)…

[Nghệ An: Thu hút lấp đầy các khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng]

Hiện tỉnh Nghệ An tồn tại nhiều dự án đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc, chậm triển khai hoặc không triển khai. Cụ thể, dự án xây dựng chung cư BMC tại Thành phố Vinh triển khai đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Tiến độ thực hiện khu du lịch đảo chè (huyện Thanh Chương) chậm; dự án phát triển cây dược liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Đàn Vạn An hết thời gian gia hạn nhưng công ty chưa thực hiện… Tình trạng này xảy ra là do một số dự án vướng mắc về thủ tục đầu tư; gặp khó trong giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư không lường hết khó khăn.

Khắc phục tình trạng trên, địa phương sẽ rà soát, xây dựng quỹ đất sạch, sẵn sàng giao đất cho nhà đầu tư khi có nhu cầu; cung cấp đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và địa phương đối với từng lĩnh vực tỉnh cần thu hút đầu tư.

Tỉnh Nghệ An sẽ coi trọng việc chỉ đạo thẩm định kỹ năng lực của các chủ đầu tư nhằm tránh tình trạng dự án sau khi được chấp thuận đầu tư nhưng lại không triển khai, dẫn đến việc phải tạm dừng, thu hồi gây lãng phí về tài nguyên đất cũng như tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của tỉnh./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)