Nghe An xay dung hai kich ban kinh te thoi ky hau dich COVID-19 hinh anh 1Một góc thành phố Vinh. (Nguồn: Truyenhinhnghean.vn)

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng hai kịch bản để tập trung chỉ đạo, điều hành thời gian tới.

Cụ thể, với kịch bản cao - dịch COVID-19 được kiểm soát sớm và các biện pháp của Chính phủ trong phòng chống dịch cũng như các chính sách hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường - tỉnh dự kiến GRDP năm 2020 tăng khoảng 6,5-7%, thu ngân sách khoảng 14.620 tỷ đồng.

Với kịch bản này, trong 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh phải nỗ lực các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,14%, thu ngân sách phải đạt từ 7.535 tỷ đồng...

Với kịch bản thấp - dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát ở trong nước nhưng các nước trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó khăn trong việc giao thương - tỉnh dự kiến GRDP năm 2020 tăng 5,5-6,0%, thu ngân sách đạt khoảng 14.060 tỷ đồng.

Với kịch bản này, trong 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Nghệ An sẽ nỗ lực các giải pháp để đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 8,11%, thu ngân sách phải đạt từ 6.975 tỷ đồng...

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh sau dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An đang rà soát những bất cập và đưa ra các giải pháp.

[Thu hút đầu tư, tạo cú hích cho Nghệ An phát triển]

Tỉnh Nghệ An tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh COVID-19; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản suất, kinh doanh của người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh; tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế.

Đồng thời, tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Liên quan đến khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; yêu cầu các ngành, địa phương chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại Nghệ An, dịch COVID-19 đã tác động rất mạnh đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế trong tỉnh; đã có gần 10.980 lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng.

Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu ngân sách năm 2020 của tỉnh Nghệ An sẽ khó đạt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Do có khó khăn về thu ngân sách cho nên việc bố trí nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong dịch COVID-19 đang là gánh nặng đối với cân đối ngân sách tỉnh./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)