Nghệ nhân Pháp truyền dạy nghề làm gốm Raku cho trẻ khuyết tật

Năm 2012, ông Olivier Oet đã tự nguyện đến với Trung tâm Dạy nghề và Giải quyết việc làm cho người khuyết tật-Trẻ khó khăn Hy Vọng tại thành phố Huế dạy nghề làm gốm Raku của Nhật Bản.
(TTXVN/Vietnam+)