Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve cong tac nhan su hinh anh 1Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự một số địa phương trong cả nước.

Tại Nghị quyết số 1069/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đặng Thị Phương, kể từ ngày 5/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1070/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, kể từ ngày 29/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1071/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Trí Dũng, kể từ ngày 5/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1072/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 5/11/2020.

[Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao]

Tại Nghị quyết số 1073/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Phan Chung, kể từ ngày 9/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1074/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Giàng Mạnh Nhà, kể từ ngày 9/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 9/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1076/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1077/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1078/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Xuân Cường, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1079/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 9/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1080/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Rạnh, kể từ ngày 11/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1082/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đặng Tuyết Em, kể từ ngày 6/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1083/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 6/11/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)