Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) ủng hộ sáng kiến thành lập Viện công tố của Liên minh châu Âu (EU), một cơ quan mới phòng chống biển thủ và chi tiêu sai mục đích các nguồn từ ngân sách của EU.

Đây là một trong những nội dung của nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua ngày 23/10 về kế hoạch hành động 5 năm chống tội phạm có tổ chức.

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề tư pháp, quyền cơ bản và quốc tịch, bà Vivian Reding, khẳng định các nước thành viên EU cần phải phối hợp hiệu quả hơn hoạt động của các cơ quan công tố quốc gia.

Bà Reding cho biết Viện công tố của EU sẽ gồm có trưởng công tố và bốn phó trưởng công tố làm việc tại trụ sở chính, dự kiến đặt tại Brussels (Bỉ).

Tại các nước EU, công việc sẽ do các công tố viên đại biểu được chỉ định trong số nhân viên của các viện công tố quốc gia đảm nhiệm. Việc xét xử sẽ được thực hiện tại các tòa án quốc gia.

Với việc thành lập Viện công tố của EU, sẽ có một quan chức chuyên trách chịu trách nhiệm đối với việc điều tra các vụ lạm dụng công quỹ trong EU.

Ngoài ra, các nghị sĩ EP cũng ủng hộ đề xuất không cho phép những người trước đó có liên quan tới tội phạm có tổ chức hoặc bị phát hiện rửa tiền và tham nhũng tham gia các cuộc đấu thầu cấp quốc gia trong EU và được giữ các chức vụ nhà nước.

Theo Cảnh sát châu Âu Europol, trên toàn lãnh thổ EU có khoảng 3.600 tổ chức tội phạm quốc tế đang hoạt động./.