Từ sáng kiến đề xuất xây dựng "5 chuẩn mực" của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn, phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở Thừa Thiên-Huế đã thực sự có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông là một trong ba vị Bí thư Tỉnh ủy của cả nước được tuyên dương tại Cuộc gặp mặt, giao lưu, biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau ba năm triển khai Cuộc vận động.

Trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau này, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, không có nơi nào trên địa bàn là ông không đặt chân đến. Đối với ông, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là "nói đi đôi với làm", làm cho Đảng gần dân và dân tin Đảng.

Cá nhân ông, từ khi có Cuộc vận động, đã nêu ý tưởng, trực tiếp cùng Ban Chỉ đạo hoàn thiện "5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên" để triển khai đến từng đảng viên trong Đảng bộ, được nhiều đơn vị trong cả nước học tập.

Ông cũng là người định hướng và chỉ đạo nội dung, giải pháp cụ thể về triển khai tổ chức Hội thi Bí thư giỏi về thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho các khối, các cấp hưởng ứng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009.

Định hướng này đã được cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức khá thành công, tạo sự lan tỏa lớn.

Ở tỉnh, 3 đợt hội thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, các đơn vị, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác, trao đổi kinh nghiệm và nêu cao ý thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở và nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong quá trình hoạt động, ông luôn trăn trở suy nghĩ và có nhiều ý tưởng sáng tạo, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng.

Năm 2009, trong điều kiện khó khăn, tỉnh vẫn hoàn thành 15/17 chỉ tiêu chủ yếu; thu ngân sách đạt 2.520 tỉ đồng (tăng 30% so với năm 2008), GDP đạt bình quân 11,2 %. Công tác xóa nhà tạm đã cơ bản hoàn thành, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Ông cũng là người luôn "đứng mũi, chịu sào" trong thiên tai, hoạn nạn; nhất là đối với một địa bàn thường xuyên xảy ra lụt bão như Thừa Thiên-Huế./.

Quốc Việt (Vietnam+)