Sáng 24/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào dự thảo Luật Người cao tuổi, trong đó tập trung vào các vấn đề như: phạm vi điều chỉnh; giảm giá một số dịch vụ cho người cao tuổi; hệ thống tổ chức và vị trí của Hội người cao tuổi Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Tấn Trịnh, việc xây dựng dự thảo luật nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của người cao tuổi về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở Việt Nam trong tình hình mới.

Việc hoàn thiện dự thảo Luật Người cao tuổi nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương chính sách của Đảng về người cao tuổi, thực hiện việc luật hoá và hoàn thiện một bước hệ thống pháp luật về người cao tuổi ở Việt Nam.

Dự thảo Luật còn góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và thực thi các Công ước quốc tế liên quan đến người cao tuổi mà Việt Nam là thành viên. Việc xây dựng và ban hành Luật Người cao tuổi sẽ khắc phục thách thức mới đang nảy sinh, tạo cơ sở pháp lý cơ bản, toàn diện và bền vững trong việc thực hiện xã hội hoá công tác người cao tuổi đề toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Dự thảo Luật gồm 7 chương, 32 điều.

Cho ý kiến vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, đa số Uỷ viên đồng tình với điều 2 của Luật xác định người cao tuổi là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, các Ủy viên cũng cho rằng, nếu quy định như vậy người nước ngoài từ tuổi 60 trở lên sinh sống tại Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước cho rằng, vấn đề này nên để Chính phủ quy định chi tiết song song với việc đối chiếu, áp dụng các công ước quốc tế, bởi trên thực tế, có một số quyền, nghĩa vụ chỉ áp dụng đối với người cao tuổi là công dân Việt Nam.

Trước đây, Pháp lệnh Người cao tuổi đã quy định áp dụng đối với người cao tuổi là người nước ngoài, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ băn khoăn nên đưa người cao tuổi là người nước ngoài vào điều chỉnh trong Luật và quy định theo hướng một số quy định của Luật được áp dụng cho người cao tuổi là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Về vấn đề giảm giá một số dịch vụ cho người cao tuổi, đa số Ủy viên băn khoăn về tính khả thi của việc giảm giá và đề nghị phân định rõ nhóm đối tượng được giảm giá. Bởi trong thời điểm hiện nay, chỉ có những người có thu nhập cao mới được tiếp cận các vụ cao cấp, việc cào bằng đối tượng và các tiếp cận vấn đề như vậy sẽ gây mất công bằng xã hội.

Việc ưu đãi người cao tuổi là cần thiết, nhưng giải pháp hỗ trợ, trợ giúp nên gắn với hoàn cảnh kinh tế cho phù hợp, sự hỗ trợ về vật chất cần lựa chọn đúng đối tượng và nên ưu đãi cho người nghèo.

Các Ủy viên Ủy ban đều nhất trí cho rằng Hội Người cao tuổi là tổ chức xã hội, không nên quy định trong dự thảo Luật về hệ thống tổ chức Hội mà nên quy định trong điều lệ Hội và cho nhiều ý kiến vào các vấn đề khác như hỗ trợ kinh phí hỏa táng khi người cao tuổi chết, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)