Người chiến binh già trong cuộc chiến trị thủy giữ đất của Hà Lan

Cối xay gió là một trong những hình ảnh quen thuộc ở Hà Lan, là biểu tượng của cuộc chiến trị thủy giữ đất. Tuy nhiên cối xay gió tự nó không thể vận hành mà cần những người như Jos Springer.
Hoàng Long (Vietnam+)