(Ảnh minh họa: Phương Hoa/TTXVN)

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như thảo luận các Đề án liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây là những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong cả nước hết sức quan tâm. 

Gia Lai: Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

Ông Phan Văn Quảng, nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết chính sách bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Việc hình thành, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội đòi hỏi thời gian dài trong khi chúng ta mới thực hiện được hơn 20 năm. Vì vậy, việc xây dựng chính sách, pháp luật, thiết kế bộ máy tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội còn lúng túng, thiếu nhất quán, chưa đồng bộ.

Ngoài ra, cơ cấu lao động ở nước ta phần lớn làm việc ở khu vực không có quan hệ lao động, thu nhập của số đông người dân còn thấp và không ổn định, áp lực chi tiêu lớn, mạng lưới an sinh xã hội phi chính thức dựa trên mô hình gia đình truyền thống còn phổ biến khiến không ít người dân chưa quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội.

Để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, cần thiết phải sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng đối tượng tham gia tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân; thiết kế hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng-hưởng; hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đọng, trục lợi bảo hiểm xã hội theo hướng cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội có thẩm quyền xử phạt…

Liên quan đến Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" đang được thảo luận tại hội nghị, ông Lê Văn Chấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho hay Đảng đã nhận thấy những khuyết điểm trong công tác cán bộ thời gian qua cần phải nghiêm túc tìm ra các biện pháp để khắc phục, sửa chữa. Cái tốt hiện nay là lòng dân thống nhất cao với Đảng và Đảng đã nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm trong công tác cán bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và dân tộc.

Những vấn đề như chạy chức, chạy quyền, kiểm soát quyền lực được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) được nhân dân rất đồng tình ủng hộ.

Ông Mã Tuấn, Bí thư Chi bộ Tổ 8, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku (Gia Lai) cho rằng, cán bộ, công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ở nhiều nơi muốn có việc làm phải “mua việc,” chưa thật sự trọng người tài; công tác giám sát, kiểm tra trong công tác cán bộ còn lỏng lẻo, nhiều bất cập, chủ trương đúng nhưng khi thực hiện có nơi không đúng.

Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, người đứng đầu của một tỉnh là người tỉnh khác đến thực thi nhiệm vụ cũng là vấn đề nên thực hiện.

Theo ông Tuấn, liên quan mật thiết tới công tác cán bộ là chế độ tiền lương. Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức quá đông nên cần giảm tới 1/3 và tăng mức lương cơ bản để cán bộ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày.

Ông Tuấn cho rằng Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" là những vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Do đó, ông Tuấn mong Trung ương ra được nhiều chính sách đúng hơn nữa để ổn định chính trị, từng bước nâng cao đời sống; khuyến khích và trọng người tài, xóa bỏ bất công, tham nhũng.

Về chính sách tiền lương, theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Huỳnh Văn Tâm, hiện chính sách tiền lương dù đã cải cách nhưng vẫn chưa tạo được động lực đủ mạnh cho người hưởng lương để phát huy tài năng và cống hiến, không thu hút được nhân tài.

Mặt khác, tiền lương thấp cũng là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước. Ngoài ra, có quá nhiều loại phụ cấp, đặc biệt là phụ cấp theo nghề và hệ số tiền lương tăng thêm đã phát sinh nhiều bất hợp lý.

Do đó, Đề án cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là đề án hết sức có ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải cải cách chính sách tiền lương.

Việc cải cách chính sách tiền lương thời gian tới có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta được kế thừa thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, phát triển và hội nhập; nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ, hoàn thiện.

Nhiều quyết sách của Đảng và Nhà nước tạo nền tảng cho cải cách chính sách tiền lương đã được ban hành, nhất là về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thế và lực của nền kinh tế đã lớn mạnh hơn, thị trường lao động ngày càng phát triển; năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh ngày càng tăng, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn; tiềm lực ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp trong khi nhu cầu chi rất lớn cho đầu tư phát triển, cải cách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

Vì vậy, Đề án cải cách tiền lương đưa ra tại Hội nghị Trung ương lần này cần phải có những chính sách, biện pháp, nhất là những chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

[Hội nghị Trung ương 7: Nhân dân kỳ vọng vào những chính sách mới]

Bình Dương: Cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định sự thành bại của cách mạng


Ông Nguyễn Văn Rua, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương rất phấn khởi khi hay tin Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tập trung xem xét, quyết định ba đề án quan trọng, trong đó Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” theo ông là đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Theo ông Nguyễn Văn Rua, cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định mọi vấn đề của đất nước, của cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, Đảng ta luôn chăm lo và hết sức quan tâm đến công tác cán bộ.

Cụ thể, Đảng và Nhà nước liên tục chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ từ khâu đào tạo, quy hoạch đến luân chuyển, bố trí cán bộ; đặc biệt là việc đổi mới trong công tác bổ nhiệm, thi tuyển cán bộ, thi nâng ngạch.

Đảng đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ trẻ có đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; đi đôi với khen thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc thì cũng mạnh dạn xem xét, xử lý, kỷ luật đúng mức những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc lạm quyền, tham nhũng,…

Tuy nhiên, đây đó vẫn còn bộc lộ những hạn chế trong công tác cán bộ như: Đội ngũ đông nhưng chưa đồng bộ, vừa thừa, vừa thiếu; có tình trạng bố trí, sử dụng cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, thiếu bằng cấp, thiếu năng lực, không đảm bảo quy trình. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ cũng còn nhiều bất cập, chưa hợp lý; chưa thu hút, khuyến khích người giỏi vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước…

Ông Nguyễn Văn Rua rất vui mừng khi Đảng ta đã nhận thấy rõ những thành tựu, hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ hiện nay. Trong thời gian tới, Đảng cần đề ra những giải pháp đủ mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất đạo đức, có uy tín và năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao; đó phải là những cán bộ có tâm và có tầm.

Ông Rua tin tưởng chắc chắn rằng Đảng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đi đôi với cải tiến chính sách tiền lương để cán bộ có điều kiện thuận lợi hơn, an tâm công tác, phấn đấu vươn lên; tinh gọn biên chế đủ số lượng, đồng bộ, cán bộ phát huy năng lực chuyên môn cao nhất và có thu nhập tương xứng.

Nói về Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, ông Phan Thành Sơn, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho rằng rất ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

Đây là vấn đề cụ thể hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Nghị quyết Đại hội XII thật sự coi con người là trung tâm của sự phát triển và là động lực giải quyết các vấn đề năng suất lao động sản phẩm xã hội, thu hút nhân tài; nâng sản phẩm con người đáp ứng yêu cầu mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước, thể hiện rõ bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Phan Thành Sơn, việc xây dựng đề án đã nói lên ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách tiền lương. Hiện nay chính sách tiền lương còn bất cập, chưa khuyến khích được người có năng lực cống hiến.

Do đó, Đề án cải cách chính sách tiền lương lần này sẽ đem đến nhiều niềm vui, niềm tin vào Đảng càng vững chắc. Một bài học khi học và làm theo lời Bác là biết lắng nghe, nhìn thẳng vào thực tế, khó vạn lần dân liệu cũng xong.

Về các giải pháp, nhất là giảm biên chế phải làm khẩn trương để thực hiện sớm chính sách tiền lương; Chính phủ cần tổng kết việc xác định vị trí việc làm có đúng và thực sự khách quan.

Nói về Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, ông Bùi Hữu Phong - nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương nhận định Bảo hiểm xã hội là một chính sách rất lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội.

Tại Việt Nam, sự nghiệp an sinh xã hội cần có sự tham gia, đóng góp của cả người dân và Nhà nước. Thời gian qua chúng ta đã thực hiện an sinh xã hội tốt, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, khó khăn nhất định về mặt quản lý, chính sách.

Tỉnh Bình Dương có số người tham gia bảo hiểm xã hội cao thứ ba, sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.Về mở rộng diện bao phủ đóng bảo hiểm xã hội, ông Bùi Hữu Phong cho rằng, lượng công nhân tại tỉnh Bình Dương rất lớn, khi nghỉ việc họ chấp nhận trợ cấp 1 lần cho trước mắt mà không tính lâu dài.

Đối với doanh nghiệp trốn đóng hoặc dây dưa không chịu đóng bảo hiểm xã hội, đề nghị Nhà nước cần có chính sách phạt thật nặng vì đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động. Về chi trả quỹ bảo hiểm xã hội ở doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả, khi về hưu thì trách nhiệm thuộc bưu điện xã.

Nếu người nào đau ốm,bệnh tật không đi được thì bưu điện xã phường đến trực tiếp gia đình chi trả, không tính chi phí. Về mức tiền phải đóng, để dễ dàng, thuận tiện cho người dân cần quy định đóng 6 tháng, 12 tháng…, không nhất thiết phải bằng lương tối thiểu cơ sở./.