Ảnh minh họa. (Nguồn: ANSA)

Những hệ lụy của giai đoạn khó khăn về kinh tế đã ảnh hưởng đến cả tình hình chăm sóc sức khỏe răng miệng của người Italy. Đây là một trong những nội dung mới nhất mà Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (Istat) mới công bố ngày 7/7.

Theo báo cáo của Istat, trong năm 2013, 12% thiếu niên Italy ở độ tuổi 14 đã không đi lấy cao răng hay điều trị răng miệng thông thường trong suốt một năm.

Bên cạnh đó, 85% người không tới các phòng khám răng đưa ra lý do khó khăn về kinh tế. Về tổng thể, chỉ có 37,9% người Italy đến thăm khám nha khoa trong năm 2013 thay vì tỷ lệ 39,3% của năm 2005.

Báo cáo của Istat cho thấy khoảng thời gian giữa các lần thăm khám nha khoa đối với người Italy cũng bị kéo dài hơn.

Bên cạnh đó, nếu năm 2005 chỉ có 24% người từ 1-3 năm mới đi khám răng một lần thì tỷ lệ này đã tăng lên 29% vào năm 2013. Tương tự, số người hoàn toàn không đi khám răng đã tăng từ 6,2% năm 2005 lên 12,1% vào năm 2013.

Tuy nhiên, bản báo cáo của Istat cũng nhìn nhận rằng tình hình sức khỏe răng miệng của người Italy đã được cải thiện nhiều từ năm 2005-2013 và đây cũng là một lý do dẫn đến các lần thăm khám thưa hơn./.