Người dân nơm nớp sống trong khu tập thể xuống cấp chờ sập tại Thủ đô

Hàng trăm hộ dân tại một khu tập thể ở Hà Đông, Hà Nội đang nơm nớp lo sợ trước tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng tại đây.
Quang Hưng (Vietnam+)