Người dân sợ hãi khi thấy trăn nuốt chửng con mồi ở cửa phòng ngủ

Ông David Reynolds ở Townsville, phía bắc tiểu bang Queensland, Australia, đã rất hoảng sợ khi thấy cảnh một con trăn lớn săn mồi ở ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình.
Huy Đồng (Vietnam+)