Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

Người dân thuê chiếu bám trụ thâu đêm trước ngày Giỗ Tổ

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Đêm trước ngày Giỗ Tổ, rất nhiều người dân đã chọn cách thuê chiếu hoặc nằm vạ vật ngủ qua đêm dưới chân Đền Hùng chờ trời sáng.