(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một trong những màn hình lớn tại sân vận động Mỹ Đình hỏng trong hiệp 1. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Người hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình lo lắng khi Việt Nam bị dẫn trước. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Người hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình lo lắng khi Việt Nam bị dẫn trước. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)