Người Italy bắt đầu có xu hướng coi dịch vụ chăm sóc sức khỏe là "xa xỉ". Đây là kết luận mới được công bố ngày 24/11, trong một nghiên cứu do Trung tâm nghiên cứu, quản lý y tế công cộng (Cergas), thuộc Đại học Bocconi và hãng Dược phẩm Bayer thực hiện.

Theo nghiên cứu này, chi tiêu chăm sóc sức khỏe công cộng tại Italy năm 2013 được ghi nhận là sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua. Cụ thể, chi tiêu cho sức khỏe công công đã giảm 1,2% trong năm 2013 so với năm 2012; tương đương giảm từ 7,3% GDP xuống còn 7,2% GDP.

Thâm hụt ngân sách trong lĩnh vực y tế công cộng ước khoảng 1% của tổng chi tiêu thông thường; tương đương lạm chi khoảng 518 triệu euro trong năm 2012 và 811 triệu euro trong năm 2013. Các khoản chi tiêu công giảm sút nhưng các khoản chi tiêu cá nhân cũng không tăng lên mà cũng có xu hướng giảm khoảng 1,5% năm 2012 và 5,3% vào năm 2013.

Mức chi giảm đồng nghĩa với việc không tạo ra việc làm mới, số nhân công đã giảm 1.5% mỗi năm trong vòng 3 năm qua; mức lương không tăng và rất nhiều dịch vụ phải thuê bên thứ ba cung cấp, ví dụ như dịch vụ vệ sinh. Nghiên cứu cho thấy rằng khó khăn nhất là cơ cấu lại các dịch vụ cho phù hợp với các bệnh dịch mới xuất hiện.

Tuy nhiên, nghiên cứu này đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng tại địa phương khi đã cân đối được ngân sách chi tiêu, có thể đủ chi cho 5 năm tới và chất lượng dịch vụ được đảm bảo dù dân số ngày càng già, trang thiết bị xuống cấp, bệnh dịch phát triển và số người nghèo tăng lên./.