Người Mỹ đang ngày càng bảo thủ hơn trên các vấn đề kiểm soát súng, nhưng lại cởi mở hơn trong vấn đề hôn nhân đồng tính.

Đó là kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố mới đây, trong đó đặt các vấn đề xã hội nóng dưới lăng kính hiển vi.

49% những người được hỏi trong cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew nói rằng việc bảo vệ quyền sở hữu súng được ghi trong hiến pháp Mỹ là rất quan trọng.

45% nói rằng nên có các biện pháp kiểm soát súng.

Từ năm 1993 tới năm 2008, đa số người được hỏi muốn chính quyền kiểm soát súng tốt hơn.

Pew cũng thấy rằng 47% người Mỹ giờ ủng hộ việc cho các cặp đồng tính nam và nữ kết hôn, tăng lên so với 39% hồi năm 2008 và 31% hồi năm 2004. 34% vẫn phản đối việc này.

Cuộc khảo sát của Pew tiến hành từ ngày 4-15/4 theo sau vụ bắn chết thiếu niên da màu Trayvon Martin bởi một thành viên đội dân phòng người da trắng./.

Linh Vũ (Vietnam +)