Ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết năm 2012 người nuôi tôm trong tỉnh Cà Mau đang thiếu 7 tỷ con tôm giống để đáp ứng nhu cầu nuôi tôm ngày càng cao của nông dân.

Đây là bài toán khó có lời giải vì năng lực sản xuất của các trại tôm giống địa phương hiện nay chỉ đáp ứng được từ 7-8 tỷ con giống/năm.

Tình hình này đã được dự báo từ trước, nên ngay trong giai đoạn 2005-2010, ngành thủy sản tỉnh đã quy hoạch phát triển hệ thống trại tôm giống với 1.000 trại sản xuất tôm giống tại chỗ, mỗi năm cung ứng cho người nuôi từ 12-13 tỷ tôm giống.

Tuy nhiên, chương trình phát triển tôm giống chỉ phát triển trong những năm đầu, càng về sau hệ thống trại sản xuất tôm giống gặp nhiều khó khăn, kéo theo nhiều hệ lụy khác. Nhiều chủ trại phải chuyển đổi ngành nghề khác. Nguyên nhân chủ yếu là bị chiếm dụng vốn.

Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau chỉ còn 560 trại sản xuất tôm giống, giảm gần 100 trại so với cách đây ba năm.

Chủ trương mở trại sản xuất tôm giống tại chỗ của tỉnh là để cho người nuôi tôm có nguồn tôm giống sạch, chất lượng và không gặp rủi ro.

Do thiếu tôm giống tại chỗ, nông dân trong tỉnh phải tự tìm mua tôm giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc về để thả nuôi. Hậu quả là tôm bị chết, nhiều hộ phải điêu đứng.

Trước tình hình trên, tỉnh Cà Mau đang tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp tư nhân mở trại sản xuất tôm giống tại chỗ, đồng thời mở rộng liên doanh liên kết để mở trại sản xuất tôm giống ở Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang…

Tỉnh cũng ưu tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn của ngân hàng, ưu đãi về thuế, mặt bằng…phấn đấu tới năm 2015 toàn tỉnh sẽ có từ 900-1.000 trại sản xuất tôm giống, mỗi năm cung cấp từ 12-13 tỷ con giống cho người nuôi. Như vậy, cơ bản đáp ứng được nguồn tôm giống sạch cho người nuôi tôm./.