Người phụ nữ dành toàn bộ tài sản để chăm sóc cho 140 chú chó

Một phụ nữ 50 tuổi ở Bình Lương, phía tây bắc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã chi ra tới 62.840 USD để xây chuồng và nuôi 140 chú chó đi lạc trong suốt bốn năm qua.
Huy Đồng (Vietnam+)