Sáng 4/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với hưởng ứng Chương trình của Tập đoàn Dệt May Việt Nam “ Đồng hành cùng doanh nghiệp Dệt - May Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc”.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nêu rõ:chủ trương phát động Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng là những chủ trương, giải pháp kịp thời, đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý

Nhưng cuộc vận động không phải chỉ là một giải pháp mang tính chất tình thế, ngắn hạn mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài với mục đích “phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu”.

Ông Trương Tấn Sang khẳng định chủ trương phát động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” không phải là chủ trương bảo hộ mậu dịch, bài trừ hàng ngoại hay đóng cửa nền kinh tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Nhà nước Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc những quy định của WTO, nhưng Việt Nam có quyền ban hành, bổ sung pháp luật, cơ chế, chính sách để khuyến khích và định hướng tiêu dùng của nhân dân, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng trong nước không trái với các quy định của WTO.

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một cuộc vận động, một phong trào của nhân dân chứ không phải là một quyết định của cơ quan hành chính Nhà nước.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh để cuộc vận động đạt kết quả tốt, thu hút sự hưởng ứng, tham gia rộng rãi, tích cực của các tầng lớp nhân dân, của các doanh nghiệp, yếu tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người Việt Nam, mỗi doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của cuộc vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, và xem việc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Cuộc vận động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất trong nước, cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam nhưng không phải là buộc người tiêu dùng trong nước phải mua hàng hóa sản xuất trong nước với chất lượng thấp, giá cao.

Bởi vậy, cùng với tuyên truyền vận động mọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định lâu dài là các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước phải công bố thường xuyên, kịp thời các tiêu chuẩn về chất lượng, giá sản phẩm hàng hóa Việt Nam sản xuất và hàng nhập ngoại, nhất là các sản phẩm hàng hóa liên quan trực tiếp đến cuộc sống con người để người tiêu dùng lựa chọn.

Trong cuộc vận động này, vai trò của các doanh nghiệp hết sức quan trọng, với tư cách là người sản xuất, người quyết định chất lượng, giá sản phẩm và người tiêu dùng tiêu thụ một lượng lớn máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên liệu... là đầu vào của sản xuất.

Ông Sang cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với cuộc vận động này, bởi Đảng bộ Khối là Đảng bộ của các tập đoàn, tổng công ty, những doanh nghiệp nhà nước lớn hàng đầu của đất nước, nắm những vị trí then chốt trong nền kinh tế, bộ phận quan trọng tạo nên vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, doanh nghiệp trong khối tham gia tích cực, có hiệu quả hơn nữa vào cuộc vận động. Đảng ủy Khối cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động trong toàn Đảng bộ, trong các đoàn thể.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong Khối phải xác định trách nhiệm gương mẫu đi đầu của các doanh nghiệp lớn của nhà nước khi thực hiện mua sắm công, sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước có chất lượng tương đương hàng nhập ngoại để sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, sản xuất những hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, hình thức đẹp, giá cả hợp lý, đặc biệt phát triển hệ thống phân phối, đưa sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng một cách thuận lợi và tổ chức tốt hệ thống dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành sau bán hàng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đẩy mạnh xuất khẩu; xây dựng hình ảnh, uy tín của hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối đã ký giao ước hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sản phẩm dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối"; cam kết ủng hộ chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp Dệt-May Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc”./.