Từ ngày 13-18/5, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Thanh Sơn đã có chuyến thăm làm việc tại Australia.

Trong thời gian ở thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã có các buổi làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Australia, Hội doanh nghiệp Việt kiều tại Australia, gặp gỡ bà con Việt kiều, đại diện lưu học sinh và sinh viên ở Melbourne, Canberra và Sydney.

Tại Sydney, Thứ trưởng cũng có cuộc gặp ông Victor Dominello, Bộ trưởng Phụ trách về Cộng đồng và Công dân của bang New South Wales.

Tại các buổi gặp và nói chuyện với bà con Việt kiều, lưu học sinh và sinh viên, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã thông báo tình hình đất nước cũng như chính sách rộng mở (thể hiện đặc biệt ở Nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài) của Chính phủ, khẳng định Chính phủ Việt Nam quan tâm đặc biệt đến kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Australia.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đề cao tấm lòng yêu nước, hướng về Tổ quốc của những người con Việt Nam tại Australia, đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục đóng góp công sức vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại diện bà con Việt kiều đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời sôi nổi trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn về tương lai phát triển kinh tế của đất nước và một số vấn đề khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đánh giá Cộng đồng người Việt Nam tại Australia là một cộng đồng năng động, ngày càng mạnh, hoạt động tích cực và có chuyển biến rõ nét, hướng về đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Australia nên tiếp tục có đóng góp về chất xám để góp ý cho các dự án, đề tài xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với thế giới./.