Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều khả năng mục tiêu huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2009 vẫn sẽ đạt kế hoạch như dự kiến và sẽ nhỉnh hơn mức “chiếm 39,5% GDP” vì Quốc hội đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 xuống còn 5%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội từ đầu năm đến hết tháng 6 ước đạt gần 323.000 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký mới của doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước là 153.500 tỷ đồng, bằng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đạt được mục tiêu tăng huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, tạo đà phát triển cho thời kỳ hậu suy giảm và tiếp tục đi lên, Chính phủ đã phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình giao thông thủy lợi, y tế, giáo dục, xây dựng ký túc xá cho sinh viên, các dự án cấp bách; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn ra sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành chức năng, địa phương và doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp cấp bách đã được Chính phủ thông qua để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn vốn FDI; khai thác tối đa ngồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ việc tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thực hiện,hạn chế tối đa các dự án phải gia hạn.

Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định, dự án cam kết; đồng thời huy động thêm các khoản vay ODA có mức độ ưu đãi thấp hơn từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á để có thêm nguồn vốn đầu tư cho phát triển.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các huyện nghèo tích cực thực hiện các dự án, công trình từ nguồn vốn ngân sách đã được tạm ứng và khuyến khích các doanh nghiệp lớn tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các huyện nghèo. Đến nay, đã có 37 doanh nghiệp nhận giúp 57 huyện nghèo trên cả nước.

Để hấp thu tốt các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, Bộ Kế hoạch đầu tư nêu rõ từ nay đến cuối năm sẽ tập trung vào thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn tín dụng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; nhất là đối với các công trình dự án quy mô lớn, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nếu đến hết tháng 8, các khoản vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước của các bộ, ngành ở trung ương, các khoản vốn bổ sung có mục tiêu cho các địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ vẫn chưa triển khai hoặc không thể giải ngân hết bộ sẽ điều chuyển giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương để tăng tốc cho các dự án đang triển khai tốt và hiệu quả hơn.

Theo kế hoạch mục tiêu đề ra từ đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả năm 2009 sẽ ước đạt 759.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2008./.
(TTXVN/Vietnam+)