Nguy co tham nhung cao tai cac truong dai hoc cua Trung Quoc hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: thediplomat.com)

Ngày 17/6, Tân Hoa Xã dẫn thông báo ngày 16/6 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) về kết quả của vòng tuần thị lần thứ 12 đối với 14 trường đại học trên toàn quốc, trong đó có hai trường đại học nổi tiếng của nước này là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, cho biết các cơ sở này hiện tồn tại rất nhiều yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và nguy cơ tham nhũng.

Theo CCDI, tổ chức Đảng tại 14 trường đại học nói trên không phát huy đầy đủ vai trò hạt nhân trong công tác lãnh đạo và điều hành hoạt động của nhà trường, buông lỏng sinh hoạt chính trị trong Đảng và công tác xây dựng Đảng, không quán triệt và thực hiện đúng mức yêu cầu về chế độ trách nhiệm đối với công tác chính trị tư tưởng. Ngoài ra, khả năng nhạy bén về chính trị của nhiều tổ chức Đảng vẫn còn hạn chế.

CCDI cũng phê bình một số trường không triển khai toàn diện hoặc chỉ triển khai một cách hình thức các chính sách giáo dục lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cán bộ lãnh đạo của một số trường không trung thực trong báo cáo thông tin cá nhân, vi phạm các quy định về cấm kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc tham gia hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp. Tình trạng ưu tiên bổ nhiệm hoặc tuyển dụng người thân của các cán bộ lãnh đạo vẫn còn xảy ra.

[Quý I/2017: Trung Quốc xử lý kỷ luật 85.000 cán bộ, đảng viên]

Cũng theo CCDI, phần lớn trong số 14 nhà trường chưa tuân thủ nghiêm túc tám quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, gây nhiều thiệt hại cho công quỹ thông qua hoạt động du lịch, đi nước ngoài, tiếp khách, sử dụng xe công vì mục đích cá nhân.

CCDI khẳng định nguy cơ tham nhũng tại phần lớn trong số 14 trường đại học này là rất lớn. Các nguy cơ này có thể xảy ra trong những lĩnh vực như các doanh nghiệp trực thuộc sự quản lý của trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý tài sản, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học và hoạt động tuyển sinh.

Đặc biệt, một số nguồn lực của trường đại học đã bị sử dụng để phục vụ những lợi ích không chính đáng, và một số cán bộ lãnh đạo hoặc nhân viên đã lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Trước những vấn đề nghiêm trọng nói trên, CCDI đã yêu cầu tổ chức Đảng của 14 trường đại học nâng cao nhận thức chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng, và đẩy mạnh hoạt động giám sát trong những lĩnh vực dễ xảy ra tình trạng tham nhũng./.
(Vietnam+)