Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hồng Hà đã đột ngột từ trần hồi 9 giờ 40, ngày 14/1 tại nhà riêng.

Ông Hồng Hà (tên khai sinh Hà Văn Trường), sinh ngày 5/9/1928 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ông tham gia hoạt động cách mạng tháng 3/1945, vào Đảng năm 1947. Nguyên là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa V, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII, Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; đại biểu Quốc hội khóa IX; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trợ lý Tổng Bí thư, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Trên 60 năm hoạt động cách mạng, ông Hồng Hà đã đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Để tỏ lòng tưởng nhớ ông Hồng Hà, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang ông Hồng Hà với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước.

Linh cữu ông được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ 30, ngày 20/1. Lễ truy điệu lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội./.