Ngày 28/5, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố quyết định khai trừ khỏi Đảng nguyên Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân do tham nhũng, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng.

Từ tháng 2/2011, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra các vi phạm của Lưu Chí Quân và ông này đã bị cách chức.

Theo kết luận điều tra, Lưu Chí Quân đã lạm dụng chức quyền giúp đỡ Đinh Vũ Tâm là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn quản lý đầu tư Bác Hựu, Bắc Kinh thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Lưu Chí Quân còn bị kết tội nhận hối lộ, đạo đức suy đồi, đồng thời chịu trách nhiệm chủ yếu đối với tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong ngành đường sắt.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, các hành vi của Lưu Chí Quân vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, và quyết định khai trừ ông này căn cứ quy định, điều lệ Đảng, được Hội nghị thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xem xét và báo cáo Bộ Chính trị. Các biện pháp xử lý hành chính đối với Lưu Chí Quân sẽ được quyết định sau khi Quốc vụ viện xem xét.

Ngoài ra, một số hành vi của Lưu Chí Quân có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật, các tài sản bất chính bị tịch thu./.