Ngày 28/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Trung Huy (45 tuổi) nguyên là tổ trưởng tổ thu tiền nước tư gia 2 của Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành mức án 20 năm tù giam về tội danh “Tham ô tài sản.”

Bằng nhiều thủ đoạn, Lê Trung Huy đã tham ô của Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Với vai trò là tổ trưởng, Huy đề nghị các nhân viên trong tổ khi giao trả hóa đơn tồn thì Huy chịu trách nhiệm ghi chép vào sổ trả hóa đơn và Huy ký xác nhận. Từ đó, khi các nhân viên thu tiền về nộp cho Huy thì Huy giữ lại một số cuống hóa đơn cùng tiền tương ứng, không nộp về công ty.

Sau đó, Huy ghi chép các hóa đơn này vào sổ giao nhận hóa đơn và tự ký xác nhận hợp thức hóa số liệu khớp với sổ giao nhận hóa đơn, xem như các hóa đơn này chưa thu được tiền, cất các cuống hóa đơn vào tủ cá nhân và chiếm đoạt khoản tiền nước thu được.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 8/2012-7/2013, Lê Trung Huy đã lợi dụng kẽ hở trong quy định của Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành đối với các hóa đơn tồn, dùng nhiều thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa sổ sách giao nhận và tránh né sự phát hiện của tổ kiểm tra hóa đơn tồn.

Tổng cộng, Huy chiếm đoạt của Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành 1.923 hóa đơn tiền nước, tương ứng với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Huy trực tiếp đi thu và thu tiền do khách hàng lên đóng tại công ty tổng cộng 1.047 hóa đơn, tương ứng hơn 1,6 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Huy sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn trả. Trong quá trình điều tra, Lê Trung Huy đã nộp lại 100 triệu đồng, đồng thời các đồng nghiệp của Huy cũng đã góp nộp khoản tiền để hỗ trợ Huy khắc phục hậu quả. Đến nay, số tiền khắc phục hậu quả là hơn 1,3 tỷ đồng./.