HAMBURG, CHLB ĐỨC – NEWSAKTUELL  – Công nghệ blockchain là một trong những đổi mới được thảo luận nhiều nhất về sự chuyển đổi kỹ thuật số của nền kinh tế và xã hội, được thực hiện toàn diện bởi GSB Gold Standard Bank Corporation AG. Theo ông Josip Heit, Giám đốc điều hành (CEO) của GSB Gold Standard Bank Corporation AG, đây là cách hợp lý duy nhất cho tương lai, từ một thị trường không được kiểm soát đến một thị trường được điều tiết bền vững.

GSB Gold Standard Corporation, Josip Heit, CEO và công nghệ blockchain  

Với các tính năng như phân cấp, độ tin cậy và chống làm giả, công nghệ blockchain mở ra một lĩnh vực rộng lớn các ứng dụng sáng tạo và các hình thức hợp tác mới.

Blockchain là một danh sách các bản ghi dữ liệu có thể mở rộng liên tục, còn được gọi là “block – khối”, được liên kết với nhau bằng các thủ tục mã hóa. Mỗi block thường chứa một hàm băm bảo mật bằng mật mã (giá trị phân tán) của block trước đó, có dấu thời gian và dữ liệu giao dịch không thể thay đổi.

Công nghệ blockchain được phát triển dựa trên tầm nhìn của một hệ thống phân tán phi tập trung sẽ thay thế các trường hợp tập trung và cho phép các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa những người tham gia trong mạng. Trong hơn 10 năm qua, một sự phát triển kinh tế và công nghệ đáng kể đã diễn ra. Bằng công nghệ blockchain, tất cả các giá trị, quyền và nghĩa vụ có thể hiểu được trong hàng hóa hữu hình và vô hình có thể được thể hiện bằng mã thông báo (token) và tính thương mại và khả năng trao đổi của chúng có thể được đơn giản hóa.

Cho đến nay, không chỉ trường hợp sử dụng duy nhất cho công nghệ blockchain là tiền điện tử. Với sự tăng giá mạnh của nhiều loại tiền điện tử và hình thức tài trợ mới được gọi là việc chào bán tiền điện tử lần đầu ra công chúng (Initial Coin Offerings- ICO), sự quan tâm của công chúng đối với công nghệ blockchain đã tăng lên. Tại Cộng hòa Liên bang Đức và Liên minh châu Âu (EU), một hệ sinh thái năng động gồm các nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ dựa trên blockchain đã xuất hiện. Do đó, không chỉ Đức có một cơ sở đầy hứa hẹn để phát triển nền kinh tế token.

Với cái gọi là token (các thành phần phần cứng để nhận dạng và xác thực người dùng), tất cả các giá trị, quyền và nghĩa vụ có thể hiểu được trong hàng hóa hữu hình và vô hình có thể được trình bày và đơn giản hóa khả năng tiếp thị của chúng.

Để đạt được mục tiêu này, GSB Gold Standard Bank Corporation AG đã nỗ lực từ lâu để đảm bảo rằng, các ứng dụng dựa trên công nghệ blockchain tương thích với luật áp dụng và để tránh lạm dụng.

Theo ông Josip Heit, điều này đòi hỏi phải tạo ra một khung pháp lý theo định hướng đầu tư và tăng trưởng, trong đó các quy trình thị trường hoạt động mà không cần sự can thiệp của chính phủ và nguyên tắc bền vững được đảm bảo.

Khi các ứng dụng blockchain cung cấp giá trị gia tăng rõ ràng so với các giải pháp hiện có, đặc biệt là về tính thân thiện với người dùng đối với công dân và công ty, hành chính công nên đóng vai trò là người dùng chính trong các trường hợp riêng lẻ, miễn là đảm bảo rằng, sự tin tưởng trong hành động an toàn và đáng tin cậy là không bị hư hại. Sự phát triển của năng lực trong công nghệ cơ bản này góp phần vào chủ quyền kỹ thuật số, không chỉ ở Đức và châu Âu, mà còn cả trên toàn thế giới.

Với chiến lược này, GSB Gold Standard Bank Corporation AG cũng theo đuổi chính sách điều tiết tạo ra các ưu đãi cho đầu tư, giải phóng các lực lượng đổi mới, đảm bảo sự ổn định và do đó, góp phần tăng trưởng bao trùm cũng phù hợp với các mục tiêu bền vững của Chính phủ Liên bang Đức.

10 (mười) nguyên tắc sau đây hướng dẫn hành động của GSB Gold Standard Bank Corporation AG và ông Josip Heit.

1) Thúc đẩy đổi mới:

GSB Gold Standard Banking Corporation AG thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số thông qua các bộ phận kỹ thuật của riêng mình, đặc biệt là để tăng cường khả năng cạnh tranh trong một thị trường định hướng tương lai. Chỉ với những đổi mới của doanh nhân, một nền kinh tế mới có thể duy trì vị trí hàng đầu của mình trong tương lai và chỉ với những đổi mới kỹ thuật số, khu vực công mới có thể hoàn thành chức năng của mình trong thời đại kỹ thuật số. Việc sử dụng công nghệ blockchain giải phóng tiềm năng kinh tế và các lực lượng sáng tạo khác.

2) Khởi xướng đầu tư:

Theo ý kiến ​​của GSB Gold Standard Bank Corporation AG, cần tạo ra các điều kiện khung rõ ràng và ổn định, thể hiện môi trường đầu tư hấp dẫn và an toàn.

3) Đảm bảo sự ổn định:

Xét trên phương diện chính sách kinh tế, GSB Gold Standard Bank Corporation AG theo đuổi mục tiêu vượt trội là duy trì trạng thái cân bằng kinh tế vĩ mô phù hợp với sự ổn định của hệ thống tài chính, mà không phải cạnh tranh với nó.

4) Tăng cường phát triển bền vững:

GSB Gold Standard Banking Corporation AG sử dụng các ứng dụng blockchain phù hợp với các mục tiêu bền vững và bảo vệ khí hậu.

5) Tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh:

Đây là mối quan tâm chính của GSB Gold Standard Bank Corporation AG để hỗ trợ một sân chơi bình đẳng cho các công nghệ. Nguyên tắc trung lập công nghệ hướng dẫn hành động của công ty.

6) Làm sâu sắc thêm thị trường kỹ thuật số:

Những phát triển ở Đức có mối quan hệ hấp dẫn với những phát triển trong toàn EU. Chỉ với một thị trường kỹ thuật số duy nhất hoàn thành, Đức sẽ vẫn cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu trong dài hạn.

7) Thu hút các bên liên quan (nhóm lợi ích):

Đối với GSB Gold Standard Bank Corporation AG, việc tích hợp kiến ​​thức của các nhà phát triển và người dùng cho khung chính phủ là nền tảng cho sự phát triển chiến lược toàn diện. Bằng cách tiến hành tư vấn trực tuyến, GSB Gold Standard Bank Corporation AG có quan hệ trực tiếp đến các công ty và tổ chức xã hội dân sự trong việc phát triển chiến lược công nghệ blockchain.

8) Đảm bảo bảo mật công nghệ thông tin và bảo vệ dữ liệu:

Chỉ khi các ứng dụng blockchain đáp ứng các yêu cầu bảo mật công nghệ thông tin được các chuyên gia khuyến nghị và các yêu cầu pháp lý về bảo vệ dữ liệu, rủi ro mới có thể được giảm thiểu, tình trạng lạm dụng bị ngăn chặn và đạt được mức độ chấp nhận cao. Đây là nỗ lực tối đa của GSB Gold Standard Bank Corporation AG và ông Josip Heit, CEO.

9) Cung cấp cho điều chỉnh:

Do tốc độ phát triển công nghệ cao, hành động tiếp theo và sự can thiệp của các tổ chức nhà nước có thể trở nên cần thiết trong tương lai. Trong bối cảnh đó, GSB Gold Standard Bank Corporation AG hiểu chiến lược blockchain là một chiến lược học tập phải được xem xét và phát triển hơn nữa theo định kỳ.

10) Chứng khoán điện tử:

Theo thông tin được GSB Gold Standard Bank Corporation AG cung cấp, Chính phủ Liên bang Đức đề xuất ban hành luật của Đức đối với chứng khoán điện tử. Yêu cầu bắt buộc hiện tại của phương án chứng từ chứng khoán (dưới dạng giấy) sẽ không còn được áp dụng mà không bị hạn chế. Quy định này về chứng khoán điện tử là trung lập về công nghệ, điều mà GSB Gold Standard Bank Corporation AG hỗ trợ đầy đủ, vì theo ông Josip Heit, chỉ có quy định toàn diện mới cung cấp bảo mật cho người dùng.

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã khởi xướng một quá trình tham vấn với việc xuất bản một báo cáo quan trọng và nhằm mục đích xây dựng một dự thảo luật vào năm 2020.

Ông Josip Heit và GSB Gold Standard Bank Corporation AG hoàn toàn hoan nghênh quy trình tham vấn này của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và mong muốn một thời kỳ điều tiết bền vững trong lĩnh vực tài chính này.

Giang Tran