Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: MB)

Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông quy định, thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của thuê bao.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Dự thảo Thông tư về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến qua Cổng thông tin của đơn vị này.

Nếu như trước đây, khi không hài lòng với nhà mạng, khách hàng chuyển sang mạng khác sẽ mất số điện thoại thì khi thông tư này được đưa vào hoạt động, việc chuyển đổi này sẽ dễ dàng và vẫn giữ nguyên số.

Đây sẽ là “đòn bẩy” giúp các doanh nghiệp phải có những dịch vụ tốt, chế độ hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt hơn nếu không muốn thuê bao của mình nhảy sang mạng của đối thủ dễ dàng.

Dịch vụ này sẽ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất và Trung tâm chuyển mạng quốc gia cung cấp cho thuê bao di động trả trước hoặc trả sau có nhu cầu và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ.

Điều kiện để thuê bao sử dụng dịch vụ này là thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác, phải kích hoạt dịch vụ ít nhất 90 ngày trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển mạng. Thuê bao trả sau không nợ cước, không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước hoặc trong tháng đăng ký chuyển mạng…

Để chuyển mạng, thuê bao phải đăng ký và phải thanh toán cước dịch vụ chuyển mạng cho nhà mạng chuyển đến. Khoản cước này sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Trong trường hợp hủy yêu cầu chuyển mạng, thuê bao có thể nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia hoặc thông báo cho nhà mạng chuyển đến trước thời điểm nhận được thông báo về lịch chuyển mạng.

Dự thảo thông tư này cũng quy định nhà mạng phải cung cấp dịch vụ chuyển mạng một cách bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối cho tất cả các thuê bao di động. Ngoài ra, việc chuyển mạng sẽ không bao gồm việc chuyển các dịch vụ viễn thông mà thuê bao đang sử dụng của các nhà mạng trước đó.

Đặc biệt, cơ quan quản lý quy định thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa là 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao đăng ký (đáp ứng được các yêu cầu nói trên). Nguyên tắc chuyển là nhà mạng chuyển đi cắt dịch vụ, sau đó nhà mạng được chuyển đến mở dịch vụ trong khoảng thời gian 6 giờ.

Bên cạnh đó, các bên tham gia cung cấp dịch vụ và sử dụng cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng phải đảm bảo bí mật thông tin của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng…/.