Một phân xưởng chính của nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 13/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã vượt ngưỡng hơn 10 triệu giờ công an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động gây mất ngày công.

Đây là lần đầu tiên nhà máy đạt mốc thời gian trên khi vận hành nhà máy an toàn cho cả cán bộ, nhân viên nhà máy và của các nhà thầu khi đang hoạt động, sản xuất ngay trong khuôn viên nhà máy.

Mốc 10 triệu giờ công an toàn được xác lập tính đến hết ngày 28/2/2017 và tính từ 2/6/2014 (ngày xảy ra sự mất an toàn nhỏ nhưng cũng phải xác lập lại từ đầu). Năm 2017 này, toàn bộ cán bộ, nhân viên nhà máy đang phấn đấu sẽ đạt mốc 14,5 triệu giờ công an toàn bằng việc tất cả quá trình làm việc không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ, sự cố an ninh, an toàn lao động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của BSR.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của BSR trong năm 2017 là tiếp tục vận hành nhà máy lọc dầu an toàn ổn định và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần thứ III; trong đó có sự tham gia của nhiều nhà thầu trong và ngoài nước với các công việc có mối nguy cao được tiến hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, công tác an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường trong công việc của các nhà thầu phải được quán triệt đến từng công nhân, kỹ sư và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của BSR cũng như thực tiễn công việc.

Với đặc thù nhà máy lọc dầu có nhiều thiết bị vận hành ở áp suất, nhiệt độ cao và tồn tại nhiều yếu tố gây ăn mòn, mài mòn và các lưu chất dễ cháy nổ (với hàng trăm nghìn tấn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ được lưu chứa) nên luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động.

Nhận thức rõ điều đó, ngay giai đoạn chuẩn bị vận hành Nhà máy Lọc đầu Dung Quất, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn như: ban hành các nội quy, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; diễn tập phòng chống cháy nổ hàng năm. Nhà máy cũng tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho cán bộ công nhân viên và nhân sự các nhà thầu, thực hiện giám sát nhà thầu theo 3 cấp độ khác nhau (cấp 1 là nhà thầu chịu trách nhiệm, cấp 2 là Ban đầu mối công việc của BSR giám sát nhà thầu và cấp 3 là Ban An toàn, Sức khỏe và Môi trường).

Bên cạnh việc giám sát hàng ngày, công ty cũng thành lập các đoàn kiểm tra hàng tuần, hàng tháng việc đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường và động viên người lao động làm việc trên công trường với sự tham gia của các cấp quản lý các cấp từ tổ trưởng, lãnh đạo Ban và lãnh đạo công ty. Sự tham gia của các cấp quản lý trong việc kiểm tra công trường thể hiện sự cam kết và ưu tiên cao nhất đối với công tác đảm bảo nhà máy được vận hành an toàn và ổn định./.