Cục Bưu điện Trung ương và VNPT sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc khai thác mạng Truyền số liệu chuyên dùng. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngày 11/5, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết Thỏa thuận phối hợp quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Theo đó, VNPT sẽ quản lý, khai thác, bảo dưỡng và xử lý các sự cố Mạng truy nhập cấp II và thiết bị đầu cuối tại tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố; Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương trong việc khai báo, xử lý sự cố kết nối liên mạng giữa Mạng đường trục, Mạng truy nhập cấp I do Cục Bưu điện Trung ương quản lý và Mạng truy nhập cấp II do VNPT quản lý.

Ngoài ra, VNPT phải có trách nhiệm thông báo cho Cục Bưu điện Trung ương đối với các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới mạng Truyền số liệu chuyên dùng. Hai bên sẽ phối hợp đảm bảo công tác an toàn, bảo mật và an ninh thông tin trên toàn mạng theo quy định...

Mạng Truyền số liệu chuyên dùng là dự án về viễn thông, công nghệ thông tin có quy mô toàn quốc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác và an toàn trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tới các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương.

Từ năm 2007, Cục Bưu điện Trung ương được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai thực hiện Dự án này và tới tháng 3/2012, mạng Truyền số liệu chuyên dùng chính thức được khai trương. Mạng được chia thành hai cấp từ trung ương về các tỉnh thành và từ tỉnh thành về các huyện xã.

Hiện tại, 47/60 tỉnh có lưu lượng sử dụng mạng chuyên dùng dưới 60%, hai tỉnh có lưu lượng sử dụng trên 80%.

Cũng trong buổi sáng 11/5, Cục Bưu điện Trung ương và VNPT cũng đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác về việc Vận hành khai thác hệ thống điện báo Hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp cao trong mọi tình huống trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực và thế mạnh phục vụ của mỗi bên./.