Nhà thờ Làng Sông - Bức họa tuyệt đẹp giữa đất trời Bình Định

Bình Định được coi là nơi lưu dấu hành trình đầu tiên của chữ quốc ngữ và Nhà thờ Làng Sông với kiến trúc tuyệt đẹp là một trong 3 cơ sở in sách quốc ngữ tại Việt Nam.
Minh Sơn (Vietnam+)